Ana Sayfa / Amasya Tarihi Eserleri  / Amasya Tarihi Camileri

 
Amasya Tarihi Camileri

 

 

Hiç kuşku yok ki; Anadolu Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde camiler, bambaşka bir yere sahip. …Ve Anadolu coğrafyasında, geçmiş yüzyıllarda yapılmış olup da günümüze kadar ulaşabilmiş camilerin bir kısmı da Amasya’da bulunuyor. Bu camiler arasında özellikle ziyaret edilip görülmesi gerekenlerden bazılarıysa, şöyle:

 
 
Sultan II.Bayezid Cami

Konumu itibariyle, kervanların geçtiği ticari yol üzerindeki bir durak niteliğindedir Beypazarı. Eski dönemlerdeki kervanların uğrak yeri olduğu düşünülen Suluhan Kervansarayı’nın 1613 yılında yapıldığı düşünülmektedir. Sadri Esba Nasuh Paşa bin Zeynel Abidin tarafından yapıldığı...

 
Burmalı Minare Cami

Yapının inşâ kitabesinde 1245'de yapıldığı yazmaktadır. Anadolu Selçuklu Hükümdarı Gıyaseddin II. Keyhüsrev’in Veziri Necmeddin Ferruh Bey ve kardeşi Haznedar Yusuf Bey tarafından, 1245'de yaptırıldığı sanılıyor. Hattâ; camiyi yaptıranın Ferruh Bey olduğu sonucuna da caminin bitişiğinde Ferruh Bey’in mezarının...

 
Bayezid Paşa Cami

Amasya Emiri Bayezid Paşa tarafından 1414 yılında yaptırılan ve şehrin kuzeydoğusunda, Kuş Köprüsü’nün hemen yanında bulunan cami; ters T plan şemasına sahip, zaviyeli camilerin ve erken dönem Osmanlı mimarisinin Amasya’daki en seçkin örneklerinden biri… Son cemaat yerini çevreleyen mermer üzerindeki...

 
Mehmet Paşa Cami

Mehmet paşa Mahallesi’ndeki, Pirinççi Caddesi’nde bulunan ve 1486 yılında, II.Bayezid’ın oğlu Şehzade Ahmed’in lalası Mehmet Paşa tarafından yaptırılan caminin yazıtı, 1494 tarihini taşıyor. Ters "T" planlı caminin kuzey cephesinde, 7 sütun tarafından desteklenen ve 6 adet kubbe ile örtülü olan bir son cemaat yeri...

 
Gökmedrese Cami

Dikdörtgen planlı, üç sahınlı ve dışa kapalı bir eserdir. Sultan Hamit’in bir onarım yaptırdığına ilişkin bir onarım yazıtı vardır. 1977 yılında başlanan son onarım ise bitmiştir. Güney-kuzey yönde, dikdörtgen planlı ve üç sahanlı olarak düzenlenmiş olan eser,dışa kapalı bir şekilde inşa...

 
Çilehane Cami

Çilehane Mahallesi’ndeki Pirler Parkı’nın karşısında bulunan cami; Çelebi Mehmed’in emirlerinden Yakup Paşa tarafından, 1413 yılında yaptırılmış. 1939 depreminde gördüğü büyük zarar üzerine, 1964 yılında, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ettirilen caminin duvarlarında, moloz taş ve tuğla...

 
Gümüşlü Cami

İlk yapılışı İlhanlılar’ın Amasya’ya hakim oldukları döneme rastlayan ve günümüzde Gümüşlü Mahallesi’nde bulunan, ahşap çatılı camiyi; 1326 yılında, Tâceddin Mahmud Çelebi inşâ ettirmiş.1415 yılındaki depremde yıkılınca; Gümüşzade Ahmet Paşa tarafından onartılmış ve O’nun adıyla anılır...

 
Yörgüç Paşa Cami

Yan mekanlı erken Osmanlı mimari eserlerinden olan caminin beden duvarları düzgün kesme taştan yapılmıştır.Kalın ve düzgün duvarlarda ve mekânı aydınlatan pencere kemerlerinden yer yer kırmızı ve beyaz mermer kullanılmak üzere yapıya renkli bir görünüm kazandırılmıştır. Plan şeması ve mekan...

 
Şirvanlı (Azeriler) Cami

“Abdullah Paşa Camisi” olarak da anılan ve Sofular Mahallesi’ndeki Beşikdüzü Caddesi’nde bulunan cami; Sultan II. Bayezid’ın Beylerbeyi Abdullah Paşa tarafından, 1502 yılında, darülhadis olarak yaptırılmış. Köşelerde kullanılan kesme taş hâricinde, moloz taştan yapılmış olan ve yüksek...

 
Sofular Cami

Tek kubbeli, tek minareli ve zaviyeli camilerdendir. Tek kubbeli, tek minareli ve zaviyeli camilerden olan bu eserin beden duvarları moloz taş malzeme ile, caminin köşeleri kesme taş malzeme ile ve ön cephesi ise taş ve yatay ve dikey tuğla derzlerle inşa edilmiştir. Üç satırlık bir inşa kitabesi olan caminin ...

 
Şamlar (Ayasağa / Küçük Ağa) Cami

"Ayasağa Camisi" ya da "Küçük Ağa Camisi" adlarıyla da anılan cami; Yeşilırmak’ın kuzey yakasında, Şamlar Mahallesi’nde bulunuyor. İlk kez Danişmendli Melik Gazi tarafından yaptırılan cami yıkılınca; Kapıağası Ayas Ağa tarafından, 1495 yılında, yeniden yaptırılmış.

 
Saraçhane Cami

Ziya Paşa Bulvarı’ndaki cami; 1372 yılında, dönemin Amasya Emiri Şadgeldi Paşa tarafından yaptırılmış ve ilk adı “Şadgeldi Paşa Camisi” iken, eskiden caminin çevresinde bulunan saraç dükkânları nedeniyle, I.Mehmet zamanında şimdiki adını almış.Doğu ve güneydoğu duvarları kesme taştan, diğer duvarları ise moloz...

 
Kilari Süleyman Ağa Cami

Pazar Caddesi üzerinde bulunan cami; 1483 yılında, Kilâri (yani ‘saray kilercisi’) Selim Ağa tarafından yaptırılmış ve zaman içinde depremlerden dolayı zarar gördüğünden, birçok kez onarım geçirmiş.Kesme taştan inşa edilen caminin; yuvarlak 3 sütun üzerine, 2 kubbeli ve sivri kemerli olan...

 
Hatuniye Cami

Yeşilırmak’ın sol kıyısındaki Hatuniye Mahallesi’nde bulunan cami; Şehzade Ahmet’in annesi ve II.Beyazıt’ın eşi Bülbül Hatun tarafından, ölümünden 5 yıl önce, 1510 yılında yaptırılmış.Dikdörtgen plâna göre inşâ edilen caminin iç mekânı; orta kısımda bulunan iki payenin...

 
Hızır Paşa Cami

Amasya tren garının kuzeyindeki tepede yer alan camiyi, 14. yüzyılda, Yörgüç Paşa’nın kardeşi Hayrüddin Hızır Paşa yaptırmış. Düz ahşap tavanlı, zaviyeli camilerin önemli örneklerinden olan ve moloz taştan yapılan cami; eğimli bir alanda olduğundan, güney duvarı ile bir platform oluşturulmuş. Kuzey cephesi...

 
Pir Mehmet Çelebi Cami

15. veya 16. yüzyılda yapıldığı düşünülen ve "Pazar Camisi" ya da "Murat Camisi" adlarıyla da tanınan cami; Yavuz Selim alanında bulunuyor. Moloz taştan yapılan ve son yıllarda onarım geçiren caminin; tuğladan, üç kemerli, ortada aynalı tonoz ve yanlarda birer kubbeyle örtülü son cemaat yerinin kemer formları, son onarımda...

 
Abide Hatun Cami - Merzifon

Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Karamustafapaşa Köyü’ndeki bir tepe üzerinde bulunan cami; Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın annesi Abide Hatun tarafından, 17. yüzyılın başında yaptırılmış.Moloz taştan ve dikdörtgen plânlı olarak yapılan caminin; giriş kapısının kanatları...

 
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Cami - Merzifon

Amasya’nın Merzifon ilçesindeki Gazi Mahbub Mahallesi’nde bulunan ve ilçenin en büyük camisi olan bu cami; Osmanlı Sadrazamlarından Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından, 1667 yılında yaptırılmış.İki kısımdan meydana gelen ibadet mekânının tek kubbeli olan bölümü, caminin asıl ibadet yeri...

 
Çelebi Mehmet (Medrese Önü) Cami - Merzifon

Amasya’nın Merzifon ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan cami; 1411 yılında, Osmanlı Sultanı I.Çelebi Mehmed’in oğlu II.Murad’ın emriyle yaptırılmış. "Medrese Önü Camisi" olarak da bilinen ve birkaç kez onarım gören caminin üç kapısından biri olan doğu kapısının kanatları, ağaç işçiliğinin en güzel örneklerinden biri…

 
Tacettin İbrahim Cami - Merzifon

Amasya’nın Merzifon ilçesindeki Gazi Mahbub Mahallesi’nde bulunan ve "Gazi Mahbub Camisi" olarak da bilinen ve 15. yüzyılda inşa edilen caminin duvarları yontma taştan yapılmış. Kuzey cephesindeki giriş kapısı üzerinde bulunan üç konsolun, buradaki sundurmayı...

 
Sofular (Abdullah Paşa) Cami - Merzifon

Sofular Mahallesinde bulunan cami tek kubbeli kübik mescit planındadır.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilmiştir. Tek kubbeli cami kuzeydeki son cemaat yeriyle birlikte düzgün bir dikdörtgen oluşturmaktadır. Kare plandaki asıl ibadet mekanının duvarları yontma taştan yapılmış ve her taş sırasın, arasında...

 
Dobak Cami- Merzifon

Harmanlar Mahallesinde bulunan yapı kare planlıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1978-1979 yıllarında aslına uygun olarak restore edilmiş, içinin sıvaları yenilenmiş, son cemaat yeri camla kapatılmıştır. Kare planlı kübik bir mescit olan yapı, son cemaat yeriyle birlikte dikdörtgen plan şeması göstermektedir.

 
Dönertaş Cami - Merzifon

Dönertaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde bulunan cami kare planlıdır.Tek kubbeli, kare planlı olarak yapılmış olan caminin ana duvarları düzgün kesme taşla inşa edilmişdir. Son cemaat yeri dört sütunla üç bölüme ayrılmış olup üzerleri üç küçük kubbeyle örtülüdür. Sütunlar sivri kemerlerle birbirine...

 
Çay (Aşçı Hüseyin) Cami - Merzifon

Amasya’nın Merzifon ilçesindeki Hacı Bal Mahallesi’nde bulunan cami; 18. yüzyılda, Aşçı Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmış. Hüseyin Ağanın adı ile de anılan ve avlu kapısının üzerindeki yazıtından, 1772 yılında onarım gördüğü anlaşılan cami; kesme taştan ve dikdörtgen plânlı olarak inşa edilmiş. Çatısı kiremitle örülü caminin...

 
Maden Cami - Gümüşhacıköy / Gümüş

Fotoğraflar Mevcut...Bilgiler Güncelleniyor...

 
Yörgüç Rüstem Paşa Cami - Gümüşhacıköy / Gümüş

Gümüş Kasabası, Cumhuriyet Caddesi üzerinde cami, hazire ve şadırvandan meydana gelmektedir. 2004-2005 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğüce restorasyonda yapının dokusu orijinal hale getirilmiştir. Cami, hazire (mezarlık)ve şadırvanı günümüze ulaşmıştır. Kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlı, güneyde sonradan...

Amasya
Amasya Tarihi
Amasya Tarihi Eserleri
Amasya Müzeleri
Amasya Doğal Güzellikleri
Amasya Kaplıcaları
Amasya Yaylaları
Amasya Yöre Kültürü
Amasya Yöre Mimarisi
Amasya El Sanatları
Amasya Yöresel Mutfak
Amasya Ulaşım
 

 

 
 

Ana Sayfa  -  İletişim  -  Yasal Uyarı  -   Site Haritası  -   Künye

 

 
Amasya Seyahat Rehberi
Amasya Otelleri
Amasya Pansiyonları
Amasya Restoranları
Amasya Kiralık Araç
Amasya Seyahat Acenteleri
Amasya Alışveriş Rehberi
Amasya Yöresel Gıda Ürünleri
Amasya Yöresel El Sanatı Ürünleri
Amasya Gezi Rehberi
Amasya
Amasya Tarihi
Amasya Tarihi Eserleri
Amasya Müzeleri
Amasya Yaylaları
Amasya Doğal Güzellikleri
Amasya Kaplıcaları
Amasya Ulaşım

Amasya Kültür Rehberi

Amasya Yöre Kültürü
Amasya Yöresel Mimari
Amasya El Sanatları
Amasya Yöresel Mutfak
 
 
Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, fotoğraflar 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası ile koruma altına alınmıştır. Lanse Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri Ltd.Şti.'den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, iş bu web sayfasındaki bilgi ve fotoğrafların kullanılması, ya da bilgilerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, yayımlanması yasaktır.